Hej!

Vi har röjt och börjat prepareringen av lederna och ni som har varit och åkte bakom crossbanan i Ryssjön vet att det varit ett djupt dike vid vägövergången vid gamla hundspannsbanan, det diket har tillfälligt blivit fyllt med snö och under nästa vecka kommer det att röjas för att dra om leden ca 20m bortanför där den går idag.
Snöläget är ca 30cm +-, och lite blött på myrar osv. Isarna är osäkra så var försiktiga.